Parkiet.

Parkiet

jest materiałem higroskopijnym, kurczy się i pęcznieje w zależości od temperatury i wilgotności powietrza.
proponowany przez nas parkiet ma wilgotność od 8% do 10%.

informacje o montażu parkietu

przed ułożeniem parkietu należy sprawdzić podłoże pod wzglęm wytrzymaści, równości i wilgotności która nie powinna być wyższa niż 1,5%, zagruntować podłoże. między montażem a obróbką mechaniczną i chemiczną powinna być zachowana przerwa od 2 do 4 tygodni w celu wyrównania naprężeń i wilgotności.

konserwacja parkietu

częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych uzależniona jest od intensywności użytkowania prosimy zwrócić uwagę na: piasek, chemiczne zabrudzenia, meble na styku z parkietem powinny mieć poprzyklejany filc, nie dopuszczać do zalewania dużą ilością wody.

Parkiet


można kilkukrotnie poddawać zabiegom renowacji (cyklinowanie i nakładanie nowej powłoki lakierniczej) co powoduje, że może służyć kilku pokoleniom.
Zapraszamy do Galerii.